TESTAUSPALVELU

> Kattava testaus varmistaa, että tuote on valmis myytäväksi asiakkaalle.

> Tuotekehitysvaiheessa löydetyt virheet on helpointa ja kustannustehokkainta korjata.

> Vapauttaa tuotekehityksen ydinosaajat ohjelmistokehitykseen.

TUTKIVA TESTAUS

Tutkivan testauksen (Exploratory testing) idea on aloittaa testaus heti ja selvittää ohjelman toiminnallisuus testauksen avulla. Kokenut testaaja hahmottaa ohjelman toiminnallisuudet, jotka pyritään rikkomaan manuaalisesti testaamalla. Testauksesta raportoidaan löydetyt virheet ja tarpeen mukaan testitapauksia regressiotestausta varten.

TESTIAUTOMAATIO

SJ-Taito tekee testitapauksia asiakkaan testiautomaatiojärjestelmään. Testiautomaation kehittäminen kuuluu testiautomaatiotyöhön, esim. testiauto- maation luotettavuuden parantaminen ja testitapausten optimointi.

TESTAUKSEN AUDITOINTI

SJ-Taito tarjoaa testauksen auditoinnin, jossa kartoitetaan asiakkaan testauksen nykytilanne ja kehitetään asiakkaalle testausstrategia. Nykytilanne arvioidaan haastattelemalla testauksessa mukana olevia ja testaukseen liittyviä henkilöitä. Tämän tieto analysoidaan ja sen perusteella valmistellaan testausstrategia, joka jalkautetaan asiakkaan käyttöön.

YHTEYSTIEDOT

SJ-Taito Oy

Sami Jääskeläinen

Testaaja/Yrittäjä/DI

Puh. 050 3838 771

S-posti: sami.jaaskelainen@sj-taito.fi

fi.linkedin.com/in/samijaaskelainen/

Osoite:

Koiramäki 9

33960 Pirkkala

Y-tunnus: 2581707-6